Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace v průběhu doručování/přebírání zboží:

1) Kupující je povinen dodávané zboží zkontrolovat a v případě zjištěných závad je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. V případě, že zboží je poškozené během přepravy je kupující povinen informovat prodávajícího.

2) Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí nebo nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3) Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží ihned na místě a zjevné vady je povinen uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Reklamace v průběhu užívání zboží:

1) Reklamaci lze provést písemné na naše pobočce nebo prostřednictvím e-mailu

2) Kupující je povinen doložit, že uvedené zboží nakoupil u www. eco-matrace.cz

3) V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Není nárok na uplatněi záruky:

1) Výrobek byl poškozen při přepravě

2) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací

3) Výrobek byl poškozen působením živlů

4) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním

Reklamační protokol (pdf.)