Zrychlili jsme termín dodání. Objednávku odesíláme maximálně do 12 hodin.
Matrace doručíme po Praze již dnes!

Reklamační řád

Reklamace v průběhu doručování/přebírání zboží:

1) Kupující je povinen dodávané zboží zkontrolovat a v případě zjištěných závad je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. V případě, že zboží je poškozené během přepravy je kupující povinen informovat prodávajícího.

2) Při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí nebo nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3) Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží ihned na místě a zjevné vady je povinen uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Reklamace v průběhu užívání zboží:

1) Reklamaci lze provést písemné na naše pobočce nebo prostřednictvím e-mailu

2) Kupující je povinen doložit, že uvedené zboží nakoupil u www. eco-matrace.cz

3) V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4) Reklamované zboží musí být v hygienicky přijatelném stavu (tzn. jakkoliv neznečištěné, suché, hygienicky nezávadné, apod.), pokud možno v původním nebo odpovídajícím náhradním obalu, vhodném pro transport zboží (pozor strečovou folii v tenké vrstvě nelze považovat za vhodný obal pro transport). Zboží nesmí být přehnuté ani srolované.

Není nárok na uplatněi záruky:

1) Výrobek byl poškozen při přepravě

2) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací

3) Výrobek byl poškozen působením živlů

4) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním

Záruka na výrobky se vztahuje na vady vzniklé v důsledku nekvalitní výroby a vady materiálu použitého k výrobě matrace.

Záruku nelze uplatnit pokud k vadě dojde:

1) Přirozeným stárnutím nebo běžným opotřebením používání věci.

2) Neodborným či neoprávněným zásahem.

3) Používáním věci v rozporu s návodem na používání

4) Působení cizích látek (prach, voda, chemikálie).

5) Mechanické poškození ze strany zákazníka, nebo jiné osoby.

6) Použitím nevhodných prostředků při údržbě, nebo instalaci matrace.

7) Nedodržení lhůty stanovené k vyjmutí matrace z kompr. obalu.

8) Přirozeným vytáhnutím potahové látky během užívání, které nemá vlivná běžné užívání. 

9) Nesprávným skladováním nebo skladováním v nevhodném prostředí. 

Reklamace z důvodu proležení matrace:

Pro uznání reklamace musí být trvalá deformace (skutečně trvalá, dočasná deformace je přirozená vlastnost matrace, která kopíruje křivky těla) matrace minimálně 13% výšky jádra a vyměknutí jádra minimálně 35% původní tuhosti.

Záruka se nevztahuje na nedolepené jednotlivé vrstvy matrace - matrace se lepí jen kvůli manipulaci s potahem a toto nemá vliv na funkčnost a kvalitu výrobku

Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu způsobené běžným používáním matrace.

Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být +/- 2% u šířky i délky.

U textilií může dojít vlivem používání ke zvlnění potahu.

U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:


a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%
Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu protistlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.

Návod k správnému používání matrace

Reklamační protokol (pdf.)